Combinatieteelt of wisselteelt toepassen?

Wisselteelt of combinatieteelt

Combinatieteelt en wisselteelt dienen bij moestuinbeheer hetzelfde doel, toch verschillend beide van elkaar. Zowel bij combinatieteelt als wisselteelt worden ziekten en plagen voorkómen en beiden verzorgen daarnaast de kwaliteit van de bodem.
Het grote verschil is dat wisselteelt de focus heeft op de variatie van groenten in het hetzelfde plantvak. Maar combinatieteelt richt zich op een afwisseling van gewas in het zelfde plantvak náást elkaar. Bij combinatieteelt richten wij ons daarbij op het combineren van planten die een gunstige werking op elkaar hebben.

Combinatieteelt

Vier toepassingen van combinatieteelt zijn: in de moestuin is veel flora aanwezig die prima naast elkaar kunnen staan zonder dat deze planten elkaar verstoren. Wij maken het de verwekkers van ziekten en plagen lastiger naarmate meer soorten planten met elkaar gecombineerd worden. Zij kunnen dan niet eenvoudig van de ene op de andere plant overgaan. Dit vertraagt het proces van het verspreiden van ziektes en plagen. Voor een biologische moestuin worden gifstoffen afgeraden.
Ook hebben sommige gewassen invloed op elkaars levensomstandigheden. Een plant lokt insecten aan die een functie hebben voor de buurplant, zoals enkelvoudige bloemen bestuivers lokken, zoals bijen en hommels. Hier hebben de vruchtgewassen, bessenstruiken en fruitbomen profijt van. Of de bloemen trekken zweefvliegen aan, waarvan de larven op de naastgelegen groenten de luizen opeten.
Daarnaast kan een plant juist de belagers van een buurplant weg lokken: dit wordt ook wel vangplant genoemd. Die vangplanten kunnen andere groenten zijn, maar ook gebruikt men wel enkelvoudige bloemenplanten die geen groenten zijn. Die gebruikt men dan alleen vanwege hun functie om de groenten die er naast staan te beschermen, zoals dat Oost-indische kers luizen kan weglokken bij fruitboompjes. Daarnaast kan de geur van een plant de belagers van buurplanten verjagen. Bekend is de combinatie van wortels en lookgewassen (bijvoorbeeld uien en prei). Prei en uien verspreiden een geur waar de wortelvlieg uit de buurt blijft en de wortels geven een geur af waardoor de prei- of uienvlieg uit de buurt blijft.
Er is ook nog een ander voordeel. Diverse soorten planten hebben verschillende wortelstelsels die naast elkaar geplaatst verschillende bodemlagen gebruiken.

De toepassing

Combinatieteelt vereist kennis en inzicht, maar daarnaast ook tijd en energie. Maar zeker voor een biologische moestuin biedt het een uitkomst.
Op Internet is veel te vinden over wel of niet werkzame combinaties van planten. Echt harde feiten zijn schaars. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect op de groei van de planten en op de oogst. Veel informatie berust op ervaring van tuiniers – kennis die daarom zeker niet minder waardevol hoeft te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.